Vesela košarkarska liga

FP Gim. F. Prešerna - Igrišče 1

Najboljši 16 · Igra 1

FP Gim. F. Prešerna - Igrišče 1

Najboljši 16 · Igra 1

FP Gim. F. Prešerna - Igrišče 1

Najboljši 16 · Igra 1

FP Gim. F. Prešerna - Igrišče 1

Najboljši 16 · Igra 1

FP Gim. F. Prešerna - Igrišče 1

Najboljši 16 · Igra 1